Contidos de interese

Acceso a Internet 101 Kb [PDF]
Principais ISP para pemes; conexión a internet.

Administración electrónica 110 Kb [PDF]
Tecnoloxías da información e comunicacións nas administracións públicas

Aplicaciones de Gestión 611 Kb [PDF]
Solucións CRM. Funcións e vantaxes

Banca Online 22 Kb [PDF]
Descrición, aplicacións e comparativa

Comercio electrónico 498 Kb [PDF]
Vantaxes do comercio electrónico. Pasarelas e aplicacións

Correo electrónico 152 Kb [PDF]
Maximizar o uso do correo corporativo

Equipamiento informático 143 Kb [PDF]
Infraestructura básica de equipamento de empleados

Factura electrónica 88 Kb [PDF]
Xeración e validación de facturas electrónicas. Software requerido

Firma electrónica 41 Kb [PDF]
Firma dixital, certificados e tipos de certificados

Gestión del Conocimiento 247 Kb [PDF]
Solucións de xestión documental

Herramientas ofimáticas 85 Kb [PDF]
Características e tipos de ferramentas ofimáticas

Presencia en Internet 363 Kb [PDF]
Deseño e optimización da Web corporativa

Redes e intranet 87 Kb [PDF]
Creación e xestión de redes

Seguridad. Redes seguras 328 Kb [PDF]
Resumo das principales ferramentas de seguridade das que podes botar man no teu negocio

Soluciones de movilidad 365 Kb [PDF]
Solución de movilidade a través de aplicacións para dispositivos móbiles

Soluciones fotográficas 404 Kb [PDF]
Solucións fotográficas útiles para e-commerce e redes sociais

Soluciones sectoriales 594 Kb [PDF]
Aplicacións e solucións dirixidas a sectores concretos

Utilidades 182 Kb [PDF]
Ferramentas e programas informáticos útiles para a xestión empresarial