Axudas e subvencións

Buscador

a
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
Dotar dos recursos financeiros necesarios a pemes (e startups) de recente constitución creadas por ...
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
Concesión en réxime de concorrencia competitiva, e conforme aos principios de publicidade, transpare...
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
Financiamento orientado a obter liquidez mediante o anticipo do importe das facturas procedentes da ...
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
O financiamento poderá destinarse a resolver necesidades de circulante ou a investimentos produtivos...
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
Financiamento de proxectos de carácter aplicado, moi próximos ao mercado, con risco tecnolóxico medi...
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
Serán subvencionables os proxectos de investimento en activos fixos novos que respondan a algunha d...
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
ICEX Next combina o asesoramento personalizado e experto para que deseñes e executes o teu Plan de ...
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
Apoiar financeiramente a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de interese r...
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
Apoiar financeiramente pemes que desenvolvan a súa actividade no ámbito da nova industria (conforme ...
Estado: Activa - Vixente
luns, 12 de novembro de 2018
Apoiar financeiramente empresas que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou reestruturación...
Estado: Activa - Vixente
martes, 09 de outubro de 2018
Axudas de 64.000 euros para a contratación de persoal de alta cualificación, por un período mínimo d...
Estado: Activa - Vixente
martes, 09 de outubro de 2018
O obxecto da convocatoria é promover a participación das Pemes comerciais da demarcación cameral da ...
Estado: Activa - Vixente
martes, 09 de outubro de 2018
Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega da...
Estado: Activa - Vixente
martes, 09 de outubro de 2018
Apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes financiando activos tanxibles e intanxibles e ...
Estado: Finalizada
martes, 09 de outubro de 2018
Habilitación dunha liña para facilitar o acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pe...
Estado: Finalizada
martes, 09 de outubro de 2018
Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedor...
Estado: Activa - Vixente
martes, 09 de outubro de 2018
Estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade prin...
Estado: Finalizada
martes, 13 de febreiro de 2018
Cooperación entre pequenos operadores para colaborar na organización de procesos de traballo conxunt...
Estado: Finalizada
luns, 12 de febreiro de 2018
Contratación de persoal nas oficinas de turismo dos concellos declarados municipios turísticos galeg...
Estado: Finalizada
luns, 12 de febreiro de 2018
Subvencións para a dixitalización e modernización de empresas comerciais e artesanais.
Estado: Finalizada
xoves, 16 de febreiro de 2017
Dirixida a favorecer a aparición de ideas empresariais innovadoras con forte compoñente tecnolóxico...
Estado: Finalizada
xoves, 16 de febreiro de 2017
Financiación de produtos e mellora de procesos
Estado: Activa - Vixente
xoves, 16 de febreiro de 2017
Fomento das actuacións que lles permitan ás Pemes galegas a mellora da súa planificación empresarial...
Estado: Finalizada
xoves, 16 de febreiro de 2017
Axudas a programas de formación no ámbito TIC con compromiso de contratación
Estado: Finalizada
mércores, 15 de febreiro de 2017
Servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico a pem...
Estado: Finalizada
martes, 14 de febreiro de 2017
Axudas aos servizos de asistencia diagnostico e soporte na implantación de solucións de Empresa dixi...
Estado: Activa - Vixente
martes, 14 de febreiro de 2017
Proxectos de inversións en maquinarias e outros bens de equipación para ampliacións de capacidade, d...
Estado: Finalizada
mércores, 14 de setembro de 2016
Préstamos para financiar proxectos empresariais de investimento para implantar na Comunidade Autónom...
Estado: Finalizada
martes, 31 de maio de 2016
Axudas en forma de préstamos a baixo tipo de interés para a financiación de proxectos en línea cos o...
Estado: Finalizada
xoves, 12 de maio de 2016
A finalidade do programa é ofrecer a PYMES e autónomos axudas, de entre 625 € a 15.000 €, para a ado...
Estado: Finalizada
martes, 12 de abril de 2016
La finalidad del Programa es ofrecer a las pymes ayudas para la adopción de soluciones cloud, que po...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Bases polas que se rexerá a concesión de subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica aos proxectos de investiment...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Bases reguladoras das axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, para ...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Mellorar a competitividade das pemes, do sector agrícola e do sector da pesca e a acuicultura Apoio...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Estas bases regulan o contido e o procedemento de tramitación do programa de apoio dirixido a facili...
Estado: Finalizada
mércores, 03 de febreiro de 2016
Bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolv...
Estado: Activa - Vixente
martes, 02 de xuño de 2015
Tramitación de solicitudes de novacións modificativas de diversos préstamos do igape
Estado: Activa - Vixente
xoves, 06 de novembro de 2014
Esta convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas a empresas (micro, pequenas e medianas) e pe...
Estado: Finalizada
xoves, 14 de agosto de 2014
Las ayudas tienen por objeto el despliegue o mejora de redes inalámbricas de establecimientos hotele...
Estado: Finalizada
xoves, 14 de agosto de 2014
Las subvenciones reguladas por estas bases tienen por objeto la concesión de subvenciones para la mo...
Estado: Finalizada
venres, 04 de xullo de 2014
Establecer as bases reguladoras para a concesión de subvencións para novas conexións á internet de b...
Estado: Finalizada
martes, 11 de marzo de 2014
Liña de axuda para proxectos de servizos avanzados intensivos en emprego, dirixida a actividades ter...
Estado: Finalizada
martes, 11 de marzo de 2014
A creación dun novo establecemento, a ampliación dun establecemento existente, a diversificación da ...
Estado: Finalizada
xoves, 06 de marzo de 2014
Mejorar la calidad de vida de las personas mayores y reforzar la base industrial en Europa mediante ...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de marzo de 2014
ARTEMIS es un nuevo mecanismo para definir y aplicar un programa de investigación para los sistemas ...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de marzo de 2014
Instrumento financiero creado para poner en marcha acciones que forman parte del Programa a la inic...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de marzo de 2014
Pretende contribuir a la competitividad y capacidad innovadora de la Comunidad en calidad de socieda...
Estado: Finalizada
mércores, 05 de marzo de 2014
Contribuir a la recuperación económica gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC, compagina...