Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.

* Todos os campos marcados cun asterisco son obrigatorios

Aviso Legal

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, podendo ser incorporados ós ficheros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no siguinte enderezo: Deputación de Pontevedra, Servizo de NovasTecnoloxías, Proxecto SmartPeme, Avenida Montero Ríos, s/n 36071 Pontevedra

Canles de atención

Habilitamos varias canles de atención para as persoas autónomas, emprendedoras e pemes da provincia de Pontevedra

 Presencial (prioritario)

 886 202 020

 smartpeme.depo.gal

 info.smartpeme@depo.es

 Dispositivos móbiles