Eventos

Buscador

    a
Obradoiro telemático a través de Zoom.

A través da reorientación de negocios aportamos solucións de reorientación ou 
reinvención, tendo en conta a demanda do mercado, para evitar o peche dos negocios 
familiares, analizando qué propiciou o descenso da actividade, qué opcións hai de 
avance e cómo xestionar o proceso de cambio no ámbito familiar fomentando un 
ambiente de integración e compromiso, evitando os posibles conflictos que nalgúns 
casos se xeran. 

Índice: 
- Cando tomar a decisión de cambio 
- Horizontalidade, transparencia e reciprocidade 
- Como xestionar o proceso mantendo os valores e evitando coflictos
- Cualidades fundamentais do avance; capacidade de anticipación, reacción, creatividade, flexibilidade e versatilidade 
- Que propiciou o estancamento ou decadencia 
- nálise de situación, de recursos, e de necesidades 
- Cambio de rumbo ou reinvención

Isabel Rodríguez, consultora e coach empresarial, con 15 anos de experiencia, especializada na sustentabilidade de negocios, facéndoos rendibles a longo prazo a través das análisis económicas, da organización interna para unha xestión eficaz da actividade e da comunicación efectiva.

Calendario eventos