Axudas e subvencións

Buscador

a
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Apoiar as empresas galegas no desenvolvemento e a implementación dun plan de Internacionalización di...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Incentivos á contratación indefinida inicial e á formación de persoas desempregadas realizadas por p...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Facilita a inserción laboral de persoas xóvenes menores de 30 anos desempregadas.
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Facilita-la inserción laboral de mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades par...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Esta medida ponse en marcha para fomentar a actividade no sector turístico, a través dun mecanismo d...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
A transformación dixital das PEMES industriais da demarcación da Cámara de Comercio de Pontevedra, V...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as pemes e persoas autónoma...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos de investimento levados a cabo polas ...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Estas axudas teñen como obxecto subvencionar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios e...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para acceso a liquidez para as microempresas cuxas acti...
Estado: Activa - Vixente
mércores, 15 de xullo de 2020
Estas axudas van destinadas á posta en marcha de proxectos de dixitalización cuxa finalidade sexa a ...
Estado: Finalizada
martes, 14 de xullo de 2020
O obxecto das axudas reguladas nestas bases é contribuír a xerar confianza nos consumidores mediante...
Estado: Finalizada
martes, 14 de xullo de 2020
O obxecto das axudas reguladas nestas bases é contribuír a xerar confianza nos consumidores mediante...
Estado: Finalizada
martes, 14 de xullo de 2020
Axudas aos proxectos dos comercios ao retallo galegos para contribuír á reactivación do comercio gal...