Axudas e subvencións

Beneficiarios: Que sexan sociedades mercantís ou outras sociedades con obxecto empresarial, que cumpran a definición de peme. Incluídas as pemes con obxecto social destinado á prestación de servizos técnicos, comerciais ou loxísticos.
Entidade: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
Plazo: O prazo de presentación de solicitudes comezará o 4 de xaneiro de 2016 e rematará o 12 de febreiro de 2016.
Estado: Finalizada
Web: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0002_gl.html

Descrición da axuda

Bases reguladoras das axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, para promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral e acilitar o acceso ao emprego dos desempregados ou persoas inactivas

Requisitos

- Que teñan o seu centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Que estean dadas de alta en programas avanzados do Igape de apoio á internacionalización con informe positivo.
- Que teñan, na data de publicación destas bases no DOG e ata a data de liquidación da axuda destas bases, algún empregado por conta allea en Galicia
- Os beneficiarios deberán estar ao día das súas obrigas coa Facenda pública, coa
Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.