Axudas e subvencións

Beneficiarios: 1. As asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro.
2. Os centros especiais de emprego.
3. As empresas do mercado ordinario de traballo.
Entidade: Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
Plazo: 30 de septiembro do 2021
Estado: Finalizada
Web: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342C&ano=2021&numpub=1&lang=es

Descrición da axuda

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade, coa finalidade de paliar os prexuízos derivados dos efectos da pandemia provocada pola COVID-19 sobre o mercado de traballo, e realizar a súa convocatoria para o ano 2021 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.