Axudas e subvencións

Beneficiarios: Microempresas, Pemes e Sociedades Civís
Entidade: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Financiación: A contía total das axudas de minimis concedidas a unha empresa non poderán exceder de 200.000 euros nun período de tres exercicios fiscais.
Plazo: 15/03/2021
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Ayudas-dirigidas-a-impulsar-la-aplicacion-de-la-ciberseguridad-en-las-pequenas-y-medianas-empresas-espanolas-en-el-marco-del-Programa-Activa-Cibersegu-103225.php

Descrición da axuda

Estas axudas teñen por obxecto mellorar os niveis de ciberseguridad das pequenas e medianas empresas (PEME).

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.