Axudas e subvencións

Beneficiarios: Empresarios
Entidade: Xunta de Galicia
Plazo: Aberta todo o ano
Estado: Activa - Vixente
Web: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820C&ano=2015&numpub=1&lang=es

Descrición da axuda

A existencia de forza maior, como causa motivadora da extinción e suspensión dos contratos de traballo ou da redución de xornada, deberá ser constatada pola autoridade laboral, calquera que sexa o número de traballadores afectados, previo procedemento tramitado.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.