Axudas e subvencións

Beneficiarios: PEMES galegas que estén dadas de alta en programas avanzados do IGAPE de apoio á internacionalización, excepto os comercios minoristas.
Entidade: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
Financiación: Será dun 80% dos costes dos proxectos. Poderán solicitar anticipos de ata o 50% do importe da subvención concedida dentro do prazo indicado na resolución da convocatoria.
Plazo: 30 de novembro de 2020
Estado: Finalizada
Web: http://www.igape.es/es/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP402

Descrición da axuda

Apoiar as empresas galegas no desenvolvemento e a implementación dun plan de Internacionalización dixital de empresa, co obxectivo de facilitar a súa presenza en mercados, o aceso a clientes, a redución dos custos de transacción e publicidade e permita abrir canles comerciais novos, para a potenciación de actividades económicas internacionais e o incremento das exportacións.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.