Eventos

Buscador

    a
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Google Analytics evolucionou. O modo no que Google recompila a información dos usuarios que acceden á nosa web e o modo no que nola mostra para a súa análise, cambiou para sempre. Esta evolución materialízase nunha nova ferramenta: Google Analytics 4. Este obradoiros realiza unha primeira aproximación a esta ferramenta, fundamental para calquera sitio web. Poñeranse de manifesto as diferenzas co actual Google Analytics (Universal), veremos como configurala e como comezar a sacarlle partido, de modo que nos axude na toma de decisións do noso negocio.

Índice:
1. Google Analytics: Comparativa de versións
2. Crear propiedade de Google Analytics 4
3. Interface, informes e configuracións recomendadas
4. Comprende aos visitantes da túa web

O obradoiro será impartido por Esther Garcinuño, Diplomada en Ciencias Empresariais, coa especialidade de márketing e dirección comercial, pola Universidade de Vigo e Enxeñeira Técnica en Informática de Xestión pola Universidade da Coruña, con máis de 8 anos de experiencia en deseño, desenvolvemento e dirección de proxectos web.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Coñecidos os elementos dun Plan de empresa e posto en marcha o negocio os resultados non sempre son os esperados. Analizaranse as fases críticas do proxecto, as calidades do emprendedor -que se teñen que mellorar e actualizar- e algúns dos erros habituais así como accións para superalos.

CONTIDO:
- Presentación breve de SECOT
- O emprendedor e as súas calidades
- A actividade empresarial
- Plan de Negocio: Inicio e fases críticas
- Erros habituais
- Proposta de valor e pmv
- Limiar de rendibilidade

Obradoiro impartido por Ramón Santorio, presidente do SECOT en Vigo e graduado en Enxeñería Industrial pola Universidade de Vigo.
Obradoiro telemático a través de Zoom

O obradoiro de finanzas para non financeiros proporcionará coñecementos financeiros básicos e fáciles de asimilar para perfís non financeiros, co fin de que os responsables dunha empresa poidan participar no proceso de toma de decisións executivas dunha maneira consciente e responsable.
Na primeira parte falaremos do PGC, e mais concretamente do balance e a conta de resultados, e na segunda parte, centrarémonos no ámbito fiscal, dando un repaso aos principais impostos existentes na actualidade no noso país.
Faremos exercicios prácticos co fin de poder visualizar mellor a teoría vista e finalizaremos con dez minutos de distensión a través dun “Kahoot”, onde se poñerá a proba a asimilación de coñecementos dos participantes.

ÍNDICE:
• As obrigacións contables e as contas anuais
• Patrimonio da empresa
• Balance de situación
• Fiscalidade empresarial
• Imposto de sociedades, IRPF, IVE e IAE

O obradoiro será impartido por Paz Ares, Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo na especialidade de economía pública, cun Máster en Formación do profesorado pola Universidade de Vigo, e experiencia profesional no sector financeiro e educativo.