Eventos

Buscador

    a
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Iniciamos unha nova serie de talleres de ciberseguridade para ir formándonos en aspectos fundamentais que debemos de ter en conta, o formato é de 30 min máximo e unha frecuencia semanal para favorecer unha aprendizaxe fácil e progresiva.

“Ciberseguridade, que é o Malware”, o obxectivo deste taller é dar a coñecer ao asistente que é o Malware, que tipos de Malware empregan os ciberdelincuentes, como podemos saber se estamos infectados ou como me infectei dun Malware.

Índice de contido

- Que é o Malware.
- Tipos de Malware.
- Como saber se estamos infectados.

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D e Técnico en Seguridade Informática para Empresas con máis de 8 anos de experiencia impartindo obradoiros de formación.
Os obxectivos do obradoiro son coñecer as razóns e a motivación para crear unha empresa, así como os requisitos e as distintas teorías sobre a figura da persoa empresaria.

Doutra banda, definiremos a figura da persoa emprendedora e a súa capacidade para autoevaluarse. Por último, finalizaremos cos motivos e recomendacións para que unha persoa emprendedora comece un proxecto empresarial, con ou sen socios.

Índice:

1. A persoa traballadora por conta propia e allea
2. Requisitos e teorías da persoa empresaria
3. O espírito emprendedor
4. Características persoais das persoas emprendedoras
5. A idea de negocio
6. Persoa Autónoma ou con socios?

O obradoiro será impartido por Paz Ares, Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo na especialidade de economía pública, cun Máster en Formación do profesorado pola Universidade de Vigo, e experiencia profesional no sector financeiro e educativo.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Se queres montar unha tenda en liña ou se xa tes unha, debes saber que o éxito do teu negocio depende de que os clientes que buscan satisfacer as necesidades ou desexos que cobren os teus produtos atópente en liña. A técnicas SEO axudan a que a túa e-commerce móstrese ao teu público obxectivo como resultado das súas procuras de Google (e outros buscadores).

Neste obradoiro aprenderás como optimizar a túa web de venda en liña e mellorar o teu posicionamento nos motores de procura cun enfoque práctico, no que poderás ver exemplos reais. Este obradoiro preséntase como especialización doutros obradoiros SEO de SmartPeme ("Aprende a elixir as palabras clave para a túa estratexia SEO e SEM" e "Iniciación ao SEO I e II") para enfocarnos unicamente no posicionamento para tendas en liña.

CONTIDO:
- Que vendemos e a quen? (Produto e usuario)
- Tecnoloxía
- Investigación de palabras clave
- Arquitectura Web (Páxinas clave: Home, categorías e subcategorías, fichas de produto)
- Xestión de Stock
- Contidos
- Tips Extra


O obradoiro será impartido por Esther Garcinuño, Diplomada en Ciencias Empresariais, coa especialidade de márketing e dirección comercial, pola Universidade de Vigo e Enxeñeira Técnica en Informática de Xestión pola Universidade da Coruña, con máis de 8 anos de experiencia en deseño, desenvolvemento e dirección de proxectos web.
A redacción dos textos das páxinas webs e tendas en liña é un dos principais elementos para o posicionamento SEO en Google.  Existen diferentes aspectos sumamente importantes para obter uns bos resultados de procura, que son os que veremos neste obradoiro.

1. Que é a contido SEO
2. Importancia da estratexia de contidos para un bo posicionamento, que son os h1, h2 e h3
4. Redacción de contidos
5. Ferramentas útiles para elixir as palabras chave
6. Conclusións 

O obradoiro será impartido por Laura Carrera, Graduada en Publicidade e Relacións Públicas e Postgraduada en Dirección de Comunicación Corporativa, que conta cunha ampla experiencia asesorando empresas de diversos sectores no ámbito da comunicación e o marketing dixital.
Iniciamos o 18 de setembro un novo itinerario formativo dedicado aos modelos de Intelixencia artificial que se ocupan do procesamento da linguaxe natural (NLP) e de ferramentas que xurdiron como Chat GPT.

Este itinerario consta de 6 talleres online de 1 hora de duración cada un, o obxectivo é que a persoa usuaria coñeza e iníciese no manexo das novas ferramentas gratuítas baseabas en IA, Chat GPT e Stable Diffusion.

2.º Obradoiro:  Modelos de texto a texto, Chat Gpt. 

Contidos:

1 – Breve historia de Open IA
2 - Modelos GPT de Open IA
3 – GPT 3, Dall E 2, Whisper
4 – Chat GPT
5 – Outros modelos de texto a texto, Chama, Open Assistant

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D e Técnico en Seguridade Informática para Empresas con máis de 8 anos de experiencia impartindo obradoiros de formación.
WhatsApp é unha das principales canles de comunicación dixital no noso país e tamén no mundo: máis de 2.900 millóns de persoas utilizan a App. É difícil atopar a alguén que non se comunique por este medio, pero poucas empresas turísticas están facendo uso de esta tecnoloxía para poder comunicarse cos seus clientes ou incluso como unha plataforma de reservas.

Neste obradoiro veremos as diferenzas que existen entre o WhatsApp Persoal e WhatsApp Business e principalmente as vantaxes que ten WhastApp Business para usalo como ferramenta de marketing no noso aloxamento Turístico.

Este obradoiro está orientado a persoas emprendedoras, autónomos e pemes do sector turístico nel abordaremos cómo configurar e sacar partido desta ferramenta para o noso aluguer vacacional.

Contidos:  
1. Introdución
2. Funcionalidades e configuración.
3. Boas prácticas para aloxamentos.

O obradoiro será impartido por Sonia Torres, Técnica de Empresas e Actividades Turísticas pola Universidade da Coruña con posgrao en Xestión e Dirección de Empresas Turísticas pola Universidade de Santiago de Compostela. Nos últimos anos traballou como Técnico de dinamización turística e como docente de certificados de profesionalidade na área de turismo.