Eventos

Buscador

    a
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Un tema de especial relevancia dentro do mundo empresarial é o coñecemento dos produtos existentes para poder emprender con axuda das entidades financeiras. 
O taller inclúe unha sesión na que se expón definir as distintas opcións de financiamento, así como consellos para entender o seu funcionamento e aprender a saber cal é o produto idóneo en función das necesidades en cada momento da nosa traxectoria empresarial.

CONTIDOS:

•Introdución
•Financiamento alleo a L/P: Préstamos a l/p, empréstitos, leasing, renting
•Financiamento alleo a C/P: préstamos a c/P, créditos a c/p, créditos comerciais, desconto comercial, factoring e fontes de financiamento espontáneas


O obradoiro será impartido por Paz Ares, Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo na especialidade de economía pública, cun Máster en Formación do profesorado pola Universidade de Vigo, e experiencia profesional no sector financeiro e educativo.
Obradoiro telemático a través de Zoom

Paras a pensar no tempo que perdes en poder axustar e axenciar as citas dos teus clientes no teu negocio? A produtividade, ademais de aplicarse nas nosas tarefas máis sólidas, tamén aplica a estos tempos de organización do noso día a día, por iso, este obradoiro vaiche axudar a poder organizar o teu tempo e ter máis produtividade diaria. Coñeceremos a utilizar ferramentas online que nos axuden a automatizar estos procesos de calendarización de citas.

1. Vantaxes de usar Apps de automatización de citas
2. Tipos de Apps
3. Apps online para axenciar citas

O obradoiro será impartido por Fátima Faílde, Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo, cun posgraduado en Comunicación e Industrias Creativas pola Universidade de Santiago de Compostela e con experiencia en comunicación corporativa, deseño gráfico e Imaxe corporativa.