Eventos

Buscador

    a
Iniciamos o 18 de setembro un novo itinerario formativo dedicado aos modelos de Intelixencia artificial que se ocupan do procesamento da linguaxe natural (NLP) e de ferramentas que xurdiron como Chat GPT.

Este itinerario consta de 6 talleres online de 1 hora de duración cada un, o obxectivo é que a persoa usuaria coñeza e iníciese no manexo das novas ferramentas gratuítas baseabas en IA, Chat GPT e Stable Diffusion.

4º Taller: Modelos de texto a imaxe, Midjourney, Dall E 2, Stable Diffusion

Contidos:

1 - Presentación dos modelos Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion.

2 - Midjourney:

3 - DALL-E: Creación de imaxes a partir de descricións textuais.

4 - Stable Diffusion: Fagas unha versión

5 - Exemplos prácticos de como utilizar estes modelos.

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D e Técnico en Seguridade Informática para Empresas con máis de 8 anos de experiencia impartindo obradoiros de formación.