Actualidade

  Non é ningún segredo que o uso do rumor e a desinformación como instrumentos de poder e intereses particulares existiu sempre. Na era dixital, onde se simplifican moito as...

Sendo as 11:30h do día 28 de outubro de 2020, reúnese o Comité de selección para iniciar o proceso de selección das persoas admitidas na III convocatoria de Programa de aceleración de...

Localización puntos SmartPeme

SmartPeme Lalín

Viveiro de empresas
Polígono Lalín 2000, parcela E
36500 - Lalín

Tel.: 886 20 20 20
Email: lalin.smartpeme@depo.es

Pedir cita

Asesoramento TIC

Realizamos un diagnóstico inicial do grao de madurez tecnolóxica das empresas e asesoramos sobre as posibilidades que ofrecen as TIC

Pedir cita

Capacitación tecnolóxica

Consulte as actividades de capacitación dispoñibles nos nosos puntos SmartPeme

Consultar aquí

Axudas e subvencións

Infórmese sobre as axudas e subvencións do ámbito tecnolóxico procedentes das distintas administracións e entidades

Ler máis