Presentación SmartPeme en Cambados

Presentación da Rede SmartPeme 2016 en Vigo


¿Que é unha persoa asesora TIC?

Unha persoa asesora TIC intégrase no equipo técnico de SmartPeme e presta os seus servizos ás persoas autónomas e ás pequenas empresas da provincia, de modo presencial e personalizado, a través das diferentes canles habilitadas


Que é unha persoa usuaria rexistrada?

Unha persoa usuaria rexistrada é unha persoa autónoma, emprendedora ou pequena empresa de cinco ou menos persoas empregadas e volume de negocio inferior a dous millóns de euros anuais que se rexistra no portal web do SmartPeme para acceder ós servizos dispoñibles na área privada