Eventos

Buscador

    a
Iniciamos o 18 de setembro un novo itinerario formativo dedicado aos modelos de Intelixencia artificial que se ocupan do procesamento da linguaxe natural (NLP) e de  ferramentas que xurdiron como Chat GPT.

Este itinerario consta de 6 talleres online de 1 hora de duración cada un, o obxectivo  é que a persoa usuaria coñeza e iníciese no manexo das novas ferramentas gratuítas baseabas en IA, Chat GPT e Stable Diffusion.

1.º Taller: Introdución á Ai e conceptos básicos como modelo e clase.

Contidos:

1 - Que é a Intelixencia artificial e a súa relación coa linguaxe natural.
2 - Modelos de aprendizaxe, concepto de Modelo e Clase.
3 - Concepto de rede neural e o seu funcionamento básico.
4 - Cronoloxía de avances en AI nos últimos meses
5 – Exemplos de aplicacións do NLP na vida cotiá
6 – A IA como ferramenta xa dispoñible.

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D e Técnico en Seguridade Informática para Empresas con máis de 8 anos de experiencia impartindo obradoiros de formación.