Axudas e subvencións

Beneficiarios: "Autónomos
Cooperativas e Sociedades Laborais non Agrarias
Microempresas (menos de 10 empregados)
Pemes (menos de 250 empregados)
Sociedades Civís"
Entidade: Agencia Gallega de la Industria Forestal
Financiación: Aproximadamente 75.000 €
Plazo: Ata o 19 de maio de 2021.
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Ayudas-a-las-inversiones-en-tecnologias-forestales-procesado-movilizacion-y-comercializacion-de-productos-forestales-cofinanciadas-con-el-Fondo-Europe-105401.php

Descrición da axuda

"1. Poderán ser subvencionables os investimentos relativos ás operacións de aproveitamento, transformación e comercialización dos produtos forestais (madeira, cogomelos, castañas, plantas aromáticas e medicinais, biomasa e outros produtos forestais), fóra dos referidos no artigo 4.

2. Poderanse subvencionar investimentos financiados mediante arrendamento financeiro ( leasing) ou calquera outra figura análoga, subvencionándose, neste caso, unicamente o importe correspondente á opción de compra. A opción de compra deberá realizarse no prazo de execución do investimento.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.