Axudas e subvencións

Beneficiarios: Asociacións, autónomos, Cooperativas e Sociedades Laborais non Agrarias, empresas, entidades sen ánimo de lucro, microempresas, Pemes e sociedades civís.
Entidade: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
Financiación: A subvención será do 80 % dos custos subvencionables, cun máximo de axuda por entidade de 100.000 €
Plazo: 10/03/2021
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Ayudas-a-las-agrupaciones-empresariales-innovadoras-emergentes-clusteres-emergentes-en-la-Comunidad-Autonoma-de-Galicia--104183.php

Descrición da axuda

As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxecto fomentar a cooperación para a competitividade e a innovación empresarial en distintos ámbitos de interese para a actividade económica en Galicia mediante a concesión de axudas ás entidades xurídicas xestoras de agrupacións empresariais innovadoras emerxentes galegas (agrupacións industriais emerxentes) para a posta en marcha da agrupación industrial emerxente, cofinanciando a elaboración do seu primeiro plan estratéxico ou a posta en marcha de iniciativas prioritarias contidas nese primeiro plan estratéxico, no caso de que fose elaborado con anterioridade.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.