Axudas e subvencións

Beneficiarios: Persoas autónomas
Cooperativas e Sociedades Laborais non Agrarias
Microempesas (menos de 10 empregados)
Pemes (menos de 250 empregados)
Sociedades civís
Entidade: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
Financiación: Ata 200.000€
Plazo: 30/12/2020 ou agotamento do crédito
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Prestamos-previstos-en-el-Instrumento-financiero-prestamos-pymes-Galicia-programa-operativo-Feder-Galicia-2014-2020--101568.php

Descrición da axuda

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto por a disposición das pemes líneas de financiación directa que melloren o seu acceso ao crédito, e faciliten a execución de proxectos de inversión na Comunidade Autónoma de Galicia.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.