Axudas e subvencións

Beneficiarios: PEMES, incluíndo aos autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial con un centro de traballo en Galicia
Entidade: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
Plazo: Ata o 28 de febreiro de 2017
Estado: Finalizada
Web: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160803/AnuncioO92-190716-0001_gl.pdf

Descrición da axuda

Servizos de análise do potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico a pemes galegas.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.