Axudas e subvencións

Beneficiarios: Comerciantes minoristas, titulares de talleres artesanales, federaciones de comerciantes sin fin de lucro y asociaciones profesionales de artesanos
Entidade: Xunta de Galicia
Plazo: El plazo para la presentación de solicitudes es el 1 de septiembre de 2014.
Web: http://economiaeindustria.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=629299&name=DLFE-8206.pdf

Descrición da axuda

Las subvenciones reguladas por estas bases tienen por objeto la concesión de subvenciones para la modernización, establecimiento de nuevas fórmulas y medios de comercialización en el sector comerciante minorista y artesanal gallego.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.