Axudas e subvencións

Beneficiarios: Persoas que se atopen na situación obxecto da prórroga de erte, persoas xurídicas ou autónomos con persoas traballadoras contratadas
Entidade: Xunta de Galicia
Plazo: Aberta todo o ano
Estado: Activa - Vixente
Web: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820Z&ano=2020&numpub=1&lang=es&c=empresas-e-profesionais

Descrición da axuda

Regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado ( TR820 Z) para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a comunicación da prórroga de procedementos de suspensión e redución de xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción vinculadas ao COVID-19

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.