Axudas e subvencións

Beneficiarios: Mulleres que iniciaran un proxecto empresarial por conta propia, e se inscribiran no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, nun Colexio Profesional ou mutualidade en calqueira provincia de España, a partir do 1 de outubro de 2019
Entidade: Cámara de Comercio
Financiación: 60.000€ de orzamento
Plazo: 18 de decembro
Estado: Finalizada
Web: https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000003150

Descrición da axuda

A convocatoria ten por obxecto establecer o réxime para a concesión de axudas destinadas a fomentar o emprendemento feminino e á creación de empresas por mulleres
Línea 1: Nova actividade empresarial con alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou na mutualidade do colexio profesional correspondente e no Imposto de Actividades Económicas de mulleres desempregadas.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.