Axudas e subvencións

Beneficiarios: PEMES, persoas autónomas, as agrupación de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calqueira outro tipo de unidade económica ou patrimonio seprado que, aínda carecendo de personalidad xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se encontren na situación que motiva a concesión da subvención.
Entidade: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
Plazo: 10/07/2020
Estado: Finalizada
Web: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG415A&ano=2020&numpub=1&lang=es

Descrición da axuda

Estas axudas teñen por obxeto subvencionar proxectos que permitan a reorganización productiva das empresas galegas para abprdar a fabricación de calqueira equipamento de utilidade na loita frente ao COVID-19 nalgún dos seguintes ámbitos:

• Textiles sanitarios.

• Equipos de protección individual (mascarillas, cortinas, traxes, gorros, luvas …).

• Kits e consumibles de diagnosis.

• Alcoholes e desinfectantes sanitarios.

• Dispositivos de intervención ou tratamento.

• Ventiladores ou os seus compoñentes.

• Elementos para a desinfección.

• Fabricación de maquinaria para a producción de estos bens.

• Outros equipamentos necesarios para a prevención e loita contra o COVID-19 ou o tratamento da enfermidade.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.