Axudas e subvencións

Beneficiarios: Agrupaciones de interés económico / de empresas / de personas físicas y jurídicas, Autónomos, Empresas, Cooperativas y Sociedades Laborales no Agrarias, Ayuntamientos / Municipios, Microempresas, Pymes, etc.
Entidade: Ministerio de Ciencia e Innovación
Financiación: A porcentaxe de dedución sobre gastos deenderá da cualificación científico-tecnolóxica.
Plazo: Ininterrompido.
Estado: Activa - Vixente
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Deducciones-fiscales-por-actividades-de-I-D-i--103631.php

Descrición da axuda

As deducións fiscais por proxectos de Investigación, Desenvolvemento (I+D) e/ou innovación Tecnolóxica ( iT) son un dos instrumentos utilizados pola Administración Xeral do Estado para fomentar a I+D+i empresarial, vía redución de impostos. O seu destinatario son os suxeitos pasivos do devandito imposto.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.