Axudas e subvencións

Beneficiarios: Empresas.
Non poderán ser beneficiarias as grandes empresas que non se atopen nunha situación comparable a unha cualificación crediticia de polo menos B-.
Entidade: CDTI - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Financiación: Préstamo parcialmente reembolsable
Estado: Finalizada
Web: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=623

Descrición da axuda

Financiamento de proxectos de carácter aplicado, moi próximos ao mercado, con risco tecnolóxico medio/baixo e curtos períodos de recuperación do investimento, que consigan mellorar a competitividade da empresa mediante a incorporación de tecnoloxías emerxentes no sector.
Orzamento mínimo elegible: 175.000 euros. Duración: ata 18 meses.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.