Axudas e subvencións

Beneficiarios: Autónomos
Empresas (máis de 250 empregados)
Microempresas (menos de 10 empregados)
Pemes (menos de 250 empregados)
Sociedades Civis
Entidade: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
Financiación: Aproximadamente 25.000€
Plazo: Ata o 25 de maio de 2020.
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Ayudas-a-la-internacionalizacion-digital-de-las-empresas-gallegas-Galicia-Exporta-Digital--97505.php

Descrición da axuda

As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxeto apoiar ás empresas galegas nos seus procesos de internacionalización dixital, consciente de que o sey desenvolvemento coas tecnoloxías dixitales supoñeñ un enorme potencial para a mellora da competitividade nos mercados internacionais, considerando que o desenvolvemento dos planes empresariais de internacionalización dixital repercuten nas posibilidades de negocio, posibilitando a presenza en mercados, facilitando o acceso a clientes, reducindo os costos de transacción e publicidade, e permiten abrir novos canles comerciais, aportand así medios máis eficaces para a potenciación de eactividades económicas internacionais e o incremento das exportacións. O obeto último destas bases é o desenvolvemento e a implementación dixital de empresa.

Requisitos

a) Que teñan algún centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Que estén dadas de alta en programas avanzados do IGAPE de aopio á internacionalización con informe positivo emitido a partir do 1 de xaneiro de 2013. En todo caso, a solicitude de alta en programas avanzados do IGAPE de apoio á internacionalización deberá presentarse antes da finalización do prazo de presentación de solicitudes de axuda, a través do procedemento do IGAPE IG192

c) Que estén ao corrente das súas obligacións coa Facenda pública estatal, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.

« Maio 2024 »
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31