Axudas e subvencións

Beneficiarios: Empresas, Entidades sen ánimo de lucro, Microempresas, Pemes e Sociedades Civís.
Entidade: Comisión Europea
Financiación: Contía máxima de 3.500 €
Plazo: 01/03/2021
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Iniciativa-de-apoyo-a-la-ciberdiplomacia-de-la-Union-Europea--103849.php

Descrición da axuda

A ciberdiplomacia, empregada por estados dentro da súa axenda diplomática e pola iniciativa privada a través da diplomacia corporativa, é un elemento vital para garantir a ciberseguridad e como potenciador de innovación dentro deste campo. É necesario que todos os niveis diplomáticos tomen conciencia e dótense de medios para conseguir estes obxectivos, e fundamental para lograr unha concienciación a todos os niveis, indispensable para unha ciberseguridad activa e eficaz.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.