Axudas e subvencións

Beneficiarios: Profesionais inscritos no réxime especial de traballadores autónomos e as pequenas empresas e microempresas
Entidade: Ministerio de educación cultura y deporte
Estado: Finalizada
Web: http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56086&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.