Axudas e subvencións

Beneficiarios: Autónomos
Cooperativas e Sociedades Laborais non Agrarias
Microempresas (menos de 10 empregados)
Pemes (menos de 250 empregados)
Sociedades Civís
Entidade: Agencia Gallega de las Industrias Culturales (AGADIC)
Financiación: "6 proxectos da submodalidad A (5.000 euros).

– 6 proxectos da submodalidad B1 (6.000 euros).

– 2 proxectos da submodalidad B2 (4.000 euros).

– 3 proxectos da modalidade C (30.000 euros).

– 2 proxectos da modalidade D (15.000 euros)."
Plazo: 26/04/2021
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Subvenciones-de-creacion-audiovisual-para-el-desarrollo-y-promocion-del-talento-audiovisual-gallego--104728.php

Descrición da axuda

Establecer e aprobar as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento á creación de obras audiovisuais con decidida vocación artística e cultural e, en concreto, a escritura de guións, o desenvolvemento de guións, a realización de curtametraxes e a postproducción de curtametraxes a cargo de creadores individuais, e a realización de longametraxes a cargo de empresas individuais ou produtoras, e proceder á súa convocatoria para o ano 2021.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.