Eventos

Buscador

    a
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Neste obradoiro veremos como a igualdade de xénero real vai máis aló da regulación normativa e implica unha concreción material:  Implica a tutela dos dereitos de todas as persoas que, independentemente das súas diferenzas han de ser respectadas e tratadas como iguais.

Ademais, En España, nas últimas décadas, a partir da progresiva incorporación das mulleres ao mercado laboral, produciuse un dos cambios sociais máis importantes, e por iso, falarase de como, as accións positivas dentro das relacións laborais, constitúen un elemento básico de actuación para integrar de modo efectivo a igualdade entre homes e mulleres.

Por último, reflexaremos como a linguaxe inclúente é aquela que posibilita que mulleres e homes sexan nomeadas e nomeados tendo en conta o sexo ao cal pertencen, sen subordinación nin invisibilización de ningún dos sexos.

Índice:
•	introdución
•	igualdade legal
•	igualdade real
•	a empresa como ámbito estratéxico de actuación
•	medidas para unha igualdade real
•	comunicación inclusiva

O obradoiro será impartido por Paz Ares, Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo na especialidade de economía pública, cun Máster en Formación do profesorado pola Universidade de Vigo, e experiencia profesional no sector financeiro e educativo.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Durante esta xornada comprenderemos as posibilidades que ofrece WordPress, aprenderanse os pasos para crear un sitio web con este CMS e profundarase no deseño, desenvolvemento e xestión da páxina para conseguir un sitio web profesional e optimizado.

Índice de contidos:
1- Instalación de WordPress
2- Configuración básica
3- Manexo dos temas
4- Engadir entradas ao blogue
5- Engadir páxinas
6- Xestión de plugins e widgets
7- Xestionar comentarios
8- Actualizacións
9- Formularios
10- Copias de seguridade

Nivel: intermedio

O obradoiro será impartido por María Aller, Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo, cun postgrado en Comunicación Corporativa pola Universidade da Coruña e un master en marketing dixital pola UCM, con máis de 3 anos de experiencia en marketing dixital e ecommerce

Calendario eventos