Axudas e subvencións

Buscador

a
Estado: Activa - Vixente
martes, 04 de febreiro de 2020
1. Esta orde pretende establecer a base reguladora do Programa de fomento do traballo por conta prop...
Estado: Activa - Vixente
martes, 04 de febreiro de 2020
Estas bases teñen como finalidade establecer os criterios e requisitos para a concesión de axudas do...
Estado: Activa - Vixente
martes, 04 de febreiro de 2020
O obxectivo destas bases reguladoras é establecer os criterios e requisitos para a concesión da reno...
Estado: Activa - Vixente
martes, 04 de febreiro de 2020
Ten por obxeto apoiar a posta en marcha de proxectos de infraestructuras locais de uso compartido qu...
Estado: Activa - Vixente
martes, 04 de febreiro de 2020
Fomenta-la incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e...
Estado: Activa - Vixente
martes, 04 de febreiro de 2020
As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxeto apoiar ás empresas gal...
Estado: Activa - Vixente
martes, 04 de febreiro de 2020
As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxeto incentivar a realizaci...
Estado: Activa - Vixente
martes, 04 de febreiro de 2020
Establecer as bases reguladoras, para o ano 2020, para a concesión, o réxime de concorrencia competi...