Axudas e subvencións

Beneficiarios: - Autónomos
- Cooperativas e Sociedades Laborais non Agrarias
- Microempresas (menos de 10 empregados)
- Pemes (menos de 250 empregados)
- Sociedades Civís
Entidade: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
Plazo: 30/05/2019
Estado: Finalizada
Web: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190327/AnuncioO92-210319-0001_es.pdf

Descrición da axuda

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto incentivar a adquisición de materiais para a reforma de establecementos hostaleiros en Galicia, co fin de incrementar e incentivar a compra e tratar de repercutir con ela nos sectores industriais, comerciais e turísticos galegos.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.