Axudas e subvencións

Beneficiarios: Autónomos
Entidade: Consellería de Empleo e Igualdad
Financiación: Para a concesión destas axudas destínanse doce millóns cincocentos mil euros (12.500.000 €)
Plazo: 30/09/2022
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Ayudas-para-la-promocion-y-consolidacion-del-empleo-autonomo-Convocatoria-2022--110925.php

Descrición da axuda

Conceder unha axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.