Axudas e subvencións

Beneficiarios: Establecimientos hoteleros (CNAE 2009: 55.10 Hoteles y alojamientos similares y 55.20 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia) con un mínimo de 40 plazas hoteleras, menos de 250 empleados y un volumen de negocios menor de 50M€, que estén ubicados en Comunidades Autónomas beneficiarias de fondos FEDER (Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Islas Canarias, Castilla y León, Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla).
Entidade: Red.es
Plazo: El plazo de presentación de solicitudes se divide en dos fases: fase I, de presentación de formularios de solicitud, que se abrirá el día siguiente a la publicación de las bases de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado" y permanecerá abierto hasta las 13:00 horas del 19 de septiembre de 2014, y una fase II, de presentación de los ficheros adjuntos a la solicitud, que se abrirá el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de formularios de solicitud y permanecerá abierto hasta las 13:00 del 3 de octubre de 2014.
Estado: Finalizada
Web: http://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=599&visualizar=0

Descrición da axuda

Las ayudas tienen por objeto el despliegue o mejora de redes inalámbricas de establecimientos hoteleros, adecuadas a sus instalaciones y que permitan ofrecer un servicio gratuito de calidad a los clientes desde cualquier parte del establecimiento y absorber el aumento de dispositivos móviles disponibles por persona.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.