Axudas e subvencións

Beneficiarios: Autónomos
Cooperativas e Sociedades Laborais non Agrarias
Empresas (máis de 250 empregados)
Microempresas (menos de 10 empregados)
Pemes (menos de 250 empregados)
Sociedades Civís
Entidade: Ministerio de Hacienda
Financiación: Desde o 1 de xaneiro de 2018 ata o 31 de decembro de 2020, do 10 por cento para grandes empresas, do 20 por cento para medianas empresas e do 30 por cento para pequenas empresas.
Plazo: 31/12/2021
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Incentivos-regionales-para-la-promocion-economica-de-la-Comunidad-Autonoma-de-Galicia--69995.php

Descrición da axuda

Conforme o disposto no Real Decreto 899/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento dos incentivos rexionais, de desenvolvemento da Lei 50/1985, do 27 de decembro, delimítase a zona de promoción económica da Comunidade Autónoma de Galicia, que comprende todo o seu territorio.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.