Actualidade

« Atrás

Resolución de litixios en liña para comercio electrónico en Europa

Data:  xoves, 19 de maio de 2016

Recentemente a Comisión Europea puxo ao servizo das e dos consumidores e do empresariado unha plataforma de resolución de litixios en liña chamada ODR (Online Dispute Resolution) e sustentada nas bases do Regulamento (UE) 524/2013, sobre resolución de litixios en liña en materia de consumo. Coa finalidade de axudar as e os consumidores non satisfeitos, permite formular reclamacións sobre produtos e servizos adquiridos en internet. Para lograr este obxectivo a UE estableceu normas de cooperación con organismos nacionais encargados da resolución alternativa de litixios asociadas a esta plataforma.

 

O 9 de xaneiro deste ano entrou en vigor o Regulamento antes mencionado, que é de carácter obrigatorio para empresariado, comerciantes e plataformas ou mercados que ofrezan os seus produtos ou servizos de forma electrónica. Isto supón incluír na súa páxina web unha ligazón de fácil acceso á plataforma e, se ofrecen os seus produtos a través de correo electrónico, deberán incluír neste a información sobre a ligazón que lle permita á consumidora ou consumidor acceder á plataforma. A URL é:

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Este sitio web é interactivo, multilingüe, de fácil acceso e moi intuitivo; só se deberán seguir os pasos que se indican a continuación:

1.- A consumidora ou consumidor cubrirá un formulario en liña onde indicará a súa reclamación, que enviará desde a propia plataforma.

2.- O formulario de reclamación é enviado ao vendedor, quen informará a clienta ou cliente insatisfeitos sobre a posibilidade de iniciar un procedemento mediante unha institución alternativa de resolución de conflito.

3.- No momento en que ambas as partes acorden a institución encargada da resolución do seu conflito, esta será informada a través da plataforma.

4.- A entidade poñerase en contacto coas partes por vía telefónica e propoñerá unha solución nun prazo máximo de 90 días.

 

Porén, esta web non posúe polo momento organismos de resolución de litixios nalgúns sectores. Como consumidora ou consumidor quizais non poidas utilizar esta plataforma para resolver o teu litixio con empresas dalgúns países; a continuación presentámosche unha relación de países que non desenvolveron a iniciativa de maneira directa:

 

·         España

·         Alemaña

·         Croacia

·         Lituania

·         Luxemburgo

·         Malta

·         Polonia

·         Romanía

 

O Centro Europeo do Consumidor (CEC), adscrito á Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN), foi designado ante a Comisión Europea como punto de contacto da plataforma en España e presta apoio e asistencia a quen o solicite.

 

Para máis información, o Regulamento está dispoñible en formato PDF na seguinte ligazón:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/É/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524

Esperamos que o artigo che resultase interesante e útil. Como sempre, tesnos á túa disposición no 886 20 20 20 para resolver dúbidas con respecto a este tema ou calquera outra cuestión do ámbito TIC da túa empresa.

Víctor Fernández, asesor do CPAE 2.0 de Lalín

Fonte:  CPAE