Actualidade

« Atrás

IVE ECOMMERCE 2021

Data:  venres, 02 de xullo de 2021

 
Tes unha tenda en liña e vendes fóra de España?
 
Se a resposta é si, esta información interésache.
 
 A Unión Europea está a levar a cabo importantes cambios nas súas regras do imposto ao valor engadido (IVE), que entrará en vigor este 1 de xullo de 2021. Estes cambios afectarán as empresas que venden entre países membro da UE e ás empresas que exportan bens a persoas compradoras da UE.
 
Esta nova regulación buscará simplificar os procedementos e reducir o proceso administrativo, así como posibles implicacións máis amplas referentes á forma en que as persoas comerciantes realizan negocios na Unión Europea. Devandito todo isto, aclaremos cales son os cambios na lei do IVE en España para a venda de bens a distancia dentro da Unión.
 
Hai tres cambios substanciais nesta nova regulación, que afectan o limiar do IVE, a taxa aplicable aos pedidos intracomunitarios e a declaración de impostos, e tamén afecta as empresas da Unión Europea.
 
O primeiro é o fin das normas sobre limiares de venda a distancia. Coa anterior lei, as empresas da UE tiñan que rexistrarse a efectos do IVE noutros países da UE nos que vendesen en canto alcanzasen un determinado limiar de ingresos específico do país. Coa nova lei estes limiares eliminaranse, e o que a persoa vendedora terá que facer é aplicar o tipo de IVE do país de residencia da persoa compradora desde a súa primeira venda, a menos que se aplique o limiar para microempresas.
 
É neste último punto onde entra o segundo cambio, o limiar para as microempresas fíxase en 10.000€ de máximo en cada un dos dous últimos anos de actividade. As empresas que se acollan a esta exención poderán seguir aplicando o tipo de IVE local do país do que se orixina o envío para todos os países da Unión Europea aos que envíe e seguir remitindo á súa autoridade fiscal local.
 
En terceiro e último punto, temos o sistema de portelo único. Con este sistema as empresas poden agora presentar unha única declaración de IVE. Funciona para múltiples países da UE polo que non necesitaremos un rexistro fiscal individual para cada un deses países.
 
Co sistema de portelo único, as empresas que realicen envíos a calquera país da UE poden utilizalo para presentar e remitir o IVE sempre que non sexa o seu país de orixe ou unha subministración nacional nun país no que teñan localización física ou dispoñan de existencias. Para estes países, as empresas deben seguir presentando unha declaración local. O portelo único simplifica o proceso de presentación e afórralles a molestia de ter que rexistrarse en varios países.
 
María Aller 
Asesora TIC 
 
 

Fonte:  SmartPeme