Actualidade

« Atrás

Antes de emprender, analicemos o orzamento familiar

Data:  venres, 04 de novembro de 2022

 
Cando levamos a cabo un proxecto emprendedor, xa sexa porque queremos autoemplearnos ou porque queremos vivir do que nos gusta, debemos ser, ante todo, uns grandes resilientes, ave fénix que se derrumban, compóñense e levántanse, mirando un único obxectivo. Sen dúbida, estas cualidades son manifestas en gran parte das ocasións, xa que os triunfos, salvo contados, non aparecen tombados nun sofá. Con todo, nese afán de desenvolvemento, mellora e perfeccionamento da idea, en ocasións esquecémonos da cara B de todo proceso de emprendemento: a economía. E sen dúbida, tendo en conta os riscos que incumbe un proxecto, debemos tratar de minimizalos e que, no seu caso, salpiquen o menos posible a todos aqueles que nos rodean e que nos apoian. De aí a importancia de facer unha análise, sinxela pero veraz, do noso orzamento e riscos financeiros familiares antes de lanzarnos a esta "gran aventura sen rede".
 
Neste sentido, debemos centrarnos primeiro na planificación do orzamento familiar e coñecer os riscos financeiros que existen no proceso de emprender. Aínda que tamén habería que ter en conta aspectos como os impostos, seguridade social…etc.
 
Que é o orzamento?, trátase dunha planificación de ingresos e gastos que, elaborado correctamente, permitiranos gastar no verdadeiramente importante e aforrar para emerxencias ou futuros proxectos. 
 
Como facer unha planificación do orzamento?, os pasos son sinxelos:
  • Identificación dos gastos e ingresos: Entendendo por gasto todo aquilo que sae (vivenda, comida, transporte, lecer...) e por ingresos, as entradas de diñeiro, como pode ser un salario, unha pensión ou alugueiros cobrados.
  • Priorización dos gastos: Para iso distinguiremos entre, gastos fixos obrigatorios, é dicir, os que temos que pagar e non podemos deixar de facelo porque supoñen compromisos adquiridos (alugueiro ou hipoteca, por exemplo). Doutra banda, os gastos variables necesarios, é dicir os necesarios para vivir, como a luz, a auga ou a comida, entre outros. E por último, os gastos innecesarios, ou o que é o mesmo, aqueles que en calquera momento podemos eliminar. Como dato interesante, vexamos en que gastan as familias españolas: Vivenda: 35,6%; Alimentacion:17%; Transporte: 6.5%; Restaurantes e hoteis: 4,2%; Lecer: 4.2%; Outros (roupa, saúde, mobiliario, ensino...):7.8%
  • Outro dos pasos dunha boa planificación orzamentaria sería fixar o aforro como un gasto. Adoitamos partir da premisa de que un bo orzamento tería como obxectivo que os ingresos cubran aos gastos. Con todo, sería intelixente pola nosa banda incluír o aforro como un gasto obrigatorio máis, de modo que nos proporcione un fondo para imprevistos ou plans futuros.
  • Por último, debemos facer un seguimento do orzamento co fin de cinguirnos a el na medida do posible. Iso implicaría tamén ir apuntando todos os gastos, por pequenos que sexan. Entendamos que de nada serve facer un orzamento se non o cumprimos.
Polo tanto, ao elaborar un orzamento- dado que, no caso dos ingresos, esta claro que é máis difícil varialos- quizais debemos centrarnos máis nos gastos, xa que, se temos problemas para chegar a fin de mes, ou se queremos aforrar máis, podemos eliminar gastos innecesarios.
 
Resumindo, planificar adecuándonos ás nosas circunstancias, ser conscientes das mesmas, pensar en posibles situacións futuras, así como recorrer a fontes de información fidedignas será algo de vital importancia á hora de levar a cabo tanto un proxecto de emprendemento como calquera outra acción, dado que a maior precisión deste tipo de decisións é determinante á hora de alcanzar as nosas metas. 
 
Se tes algunha dúbida, ou precisas axuda á hora de organizar a túa economía familiar e doméstica co fin de iniciar un proxecto de emprendemento, non dubides en poñerte en contacto con nós e concertaremos un asesoramento especializado.
 
 
Paz Ares
Asesora de Emprendemento
 
 

Fonte:  SmartPeme