Eventos

Buscador

    a
Iniciamos un novo itinerario formativo co obxectivo de mostrar e divulgar as distintas ferramentas xa dispoñibles con Intelixencia Artificial Xerativa, faremos 3 obradoiros formativos, un dedicado a ferramentas xerativas de texto, outro a ferramentas xerativas de imaxe e un terceiro con ferramentas xerativas de vídeo.

“Ferramentas de imaxe con IA – Stable Diffusion, Dall-E 3, outros modelos.” É un obradoiro formativo para coñecer e comezar a utilizar ferramentas que utilizan modelos de IA xerativa de imaxe como Stable Diffusion, Dall-E 3, veremos algunhas recomendacións para xerar prompts e diversos exemplos de xeración de textos.

Índice de contidos:

- Que son os modelos de IA xerativa de imaxe?
- Como interactuar con modelos de IA xerativa de imaxe
- Stable Diffusion Web
- Dall-E 3 con Bing
- Outros modelos
- Exemplos, Inpainting, Outpainting

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D e Técnico en Seguridade Informática para Empresas con máis de 8 anos de experiencia impartindo obradoiros de formación.