Axudas e subvencións

Beneficiarios: Autónomos e empresas con domicilio social en España. O importe máximo por cliente será de ata 12,5 millóns de euros de saldo vivo por cliente e ano, nunha ou varias operacións.
Entidade: ICO (Instituto de crédito Oficial)
Financiación: Contrato de financiamento que acorden o cliente e a Entidade de Crédito con axudas de ata 12,5 millóns de euros de saldo vivo por cliente e ano, nunha ou varias operacións.
Plazo: 21/12/2018
Estado: Finalizada
Web: https://www.ico.es/web/ico/ico-exportadores-corto-plazo/-/lineasICO/view?tab=general

Descrición da axuda

Financiamento orientado a obter liquidez mediante o anticipo do importe das facturas procedentes da súa actividade exportadora ou cubrir os custos previos de produción e elaboración dos bens obxecto de exportación.
A tramitación das operacións realízase directamente a través das entidades de crédito.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.