Actualidade

« Atrás

Proxectos seleccionados para a I convocatoria do Programa de aceleración de empresas do sector comercio da provincia de Pontevedra

Data:  luns, 01 de xuño de 2020

De maneira telemática debido á actual situación de teletraballo xerada polo COVID – 19, sendo as 11:00h do día 27 de maio de 2020, reúnese o Comité de selección para iniciar o proceso de selección das persoas admitidas na I convocatoria do Programa de aceleración de empresas do sector comercio da provincia de Pontevedra.
 
Unha vez realizadas as entrevistas persoais de selección vía telefónica e tendo en conta a información aportada polas persoas interesadas que presentaron a súa correspondente solicitude a través do formulario electrónico habilitado na web de SmartPeme, así como a súa memoria de proxecto e declaración de dispoñibilidade, e de acordo cos criterios a aplicar na selección dos participantes na I convocatoria do Programa de aceleración de empresas do sector comercio da provincia de Pontevedra, a continuación relaciónanse o listado de persoas admitidas, persoas en reserva e persoas que desisten desta convocatoria: 
 
 

Fonte:  SmartPeme