Eventos

Buscador

    a
Obradoiro telemático a través de Zoom

Iniciamos unha nova serie de talleres de ciberseguridade para ir formándonos en aspectos fundamentais que debemos de ter en conta, o formato é de 30 min e unha frecuencia semanal para favorecer unha aprendizaxe fácil e progresiva.

“Ciberseguridade, o que non se ve da navegación na internet”, o obxectivo deste taller é dar a coñecer ao asistente dos riscos aos que estamos expostos ao navegar por internet, a dixitalización, a crise sanitaria, a actual guerra son o campo de batalla perfecto para que os ciberdelincuentes despreguen todo o seu potencial delituoso e debemos de ser coñecedores deste tipo de riscos.

Índice de contido

- Ciberataques, que é un ciberataque.
- Mapa mundial de ciberataques en tempo real.
- Obxectivos dos ciberdelincuentes.

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D con máis de 4 anos de experiencia impartindo obradoiros de formación.
Obradoiro telemático a través de Zoom

O obradoiro de finanzas para non financeiros proporcionará coñecementos financeiros básicos e fáciles de asimilar para perfís non financeiros, co fin de que os responsables dunha empresa poidan participar no proceso de toma de decisións executivas dunha maneira consciente e responsable. 
Na primeira parte falaremos do PGC, e mais concretamente do balance e a conta de resultados, e na segunda parte, centrarémonos no ámbito fiscal, dando un repaso aos principais impostos existentes na actualidade no noso país.
Faremos exercicios prácticos co fin de poder visualizar mellor a teoría vista e finalizaremos con dez minutos de distensión a través dun “Kahoot”, onde se poñerá a proba a asimilación de coñecementos dos participantes.

ÍNDICE:
•	As obrigacións contables e as contas anuais
•	Patrimonio da empresa
•	Balance de situación
•	Fiscalidade empresarial
•	Imposto de sociedades, IRPF, IVE e IAE

O obradoiro será impartido por Paz Ares, Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo na especialidade de economía pública, cun Máster en Formación do profesorado pola Universidade de Vigo, e experiencia profesional no sector financeiro e educativo.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Neste taller de Canva, totalmente práctico, veremos os aspectos máis esenciais do uso de Canva (gratuíto), desde o panel de inicio, que tipos de deseños poderíanse crear, ferramentas básicas de deseño, etc.

Ademais, veremos as novidades de Canva, desde o editor de vídeo, o cal está a se actualizar aos poucos, ata as novidades deste 2022. A idea é ver algúns trucos ou aspectos útiles á hora de crear contido para redes.

Os puntos que trataremos serán:
1. Inicio: Explicación
2. Deseños estáticos.
3. Animacións.
4. Vídeo.
5. Trucos e novidades.

O obradoiro será impartido por Lara Taboada, Titulada Superior en Ensinos Artísticos de Deseño Gráfico, con experiencia en fotografía de produto e composición fotográfica creativa.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Iniciamos unha serie de catro obradoiros informativos sobre temas de máxima actualidade, todos teñen en común a tecnoloxía pola cal é posible que existan, a blockchain.
No primeiro destes obradoiros veremos en que consiste a tecnoloxía blockchain e como grazas a ela estamos ante o que se chama o internet do valor; unha forma de transmitir valor a través da rede.
No segundo obradoiro abordaremos o tema das criptomonedas, por que xorden e que podemos facer con elas, minado, trading, etc...
No terceiro desta serie de obradoiros falaremos da identidade dixital, en concreto do proxecto de identidade dixital da unión europea e como afecta isto directamente á xestión dos nosos datos. Falaremos tamén dos NFT, tentaremos achegar algo de luz sobre este tema, que son e para que serven.
Por último, no cuarto obradoiro abordaremos o tema do Metaverso, como intuímos que será, para que vai servir, estado actual de desenvolvemento e ademais visitaremos algún destes metaversos.

Índice:

1 Conceptos básicos.
2 Rede centralizada e rede distribuída.
3 Que é a Blockchain?
4 Internet do valor.
5 Token dixital.
6 Smart Contract.
7 Exemplos de uso.

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D con máis de 4 anos de experiencia impartindo talleres de formación.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Iniciamos unha nova serie de talleres de ciberseguridade para ir formándonos en aspectos fundamentais que debemos de ter en conta, o formato é de 30 min máximo e unha frecuencia semanal para favorecer unha aprendizaxe fácil e progresiva.

“Ciberseguridade, que é o Malware”, o obxectivo deste taller é dar a coñecer ao asistente que é o Malware, que tipos de Malware empregan os ciberdelincuentes, como podemos saber se estamos infectados ou como me infectei dun Malware.

Índice de contido

- Que é o Malware.
- Tipos de Malware.
- Como saber se estamos infectados.

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D con máis de 4 anos de experiencia impartindo obradoiros de formación.

Obradoiro telemático a través de Zoom.

Obxectivo:

Este obradoiro ten como obxectivo demostrar que a factura electrónica é unha solución máis económica e eficaz que a factura convencional, reducindo custos (papel, medios de comunicación, etc.) e tempo de xestión administrativa de calquera autónomo ou empresario. Coa facturación electrónica conséguese unha maior calidade do servizo que ofrecen autónomos e pequenas empresas, #cuestión clave que repercutirá á súa vez, nunha maior competitividade das empresas de Pontevedra.
Ademais, coa adopción desta ferramenta as empresas poderán cumprir coa normativa que a partir do 15 de xaneiro de 2.015 obriga a que todo provedor de bens ou servizos das Administracións Públicas, deberá expedir as facturas de forma electrónica en relación contractual coas mesmas.

Contidos:

•	Que é unha factura electrónica?
•	Normativa da factura electrónica 
•	Novidades a partir de 2015:  Administración Pública e actividade privada
•	Obrigacións do emisor dunha factura electrónica
•	Obrigacións do receptor dunha factura electrónica
•	Vantaxes da facturación electrónica
•	Que formato débese usar para a factura electrónica?
•	Xerando unha factura electrónica
•	Preguntas frecuentes sobre a factura electrónica

O obradoiro será impartido por José Luis Taboada, inxeneiro Informático con máis de 20 anos de experiencia, e especializado en sistemas informáticos.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Tes un sitio web que os usuarios visitan, pero as solicitudes de orzamento, as chamadas, as vendas, non chegan ou son menos das esperadas. A nosa web ou tenda en liña é unha ferramenta para conseguir unha serie de obxectivos como profesional ou empresa. Se non os estamos conseguindo é necesario saber por que e como podemos solucionalo. Aquí entra en xogo o CRO ( Conversion Rate Optimization ou Optimización do Cociente de Conversión). Neste obradoiro analizaremos este concepto, saberemos identificar porqué os usuarios non converten no noso sitio web e aprenderemos técnicas básicas, pero infalibles, para transformar visitantes en clientes.

O obradoiro será impartido por Esther Garcinuño, Diplomada en Ciencias Empresariais, coa especialidade de márketing e dirección comercial, pola Universidade de Vigo e Enxeñeira Técnica en Informática de Xestión pola Universidade da Coruña, con máis de 8 anos de experiencia en deseño, desenvolvemento e dirección de proxectos web.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

No contexto actual a transformación dixital acelerouse no sector da hostelaría. As ferramentas dixitais convertironse nun aliado imprescindible para a reapertura e competitividade dos establecimentos de restauración. Reduceuse o aforo, non podemos entregar a carta, é necesario evitar o contacto físico, etc polo que necesitamos implementar novas ferramentas que nos faciliten formulas seguras, confiables e a vez sinxelas e áxiles.

Con solucións para a promoción, comercialización e distribución, a xestión, a seguridade, a operativa e a experiencia dos usuarios teñen aflorado multitude de aplicacións, programas de softwere e canles de comercialización online que chegaron para integrarse no noso día a día.

Contidos:
Cartas dixitais
Motores de reservas
Delivery e take away
Ferramentas de pago
Outras iniciativas de interese.

O obradoiro será impartido por Sonia Torres, Técnica de Empresas e Actividades Turísticas pola Universidade da Coruña con posgrao en Xestión e Dirección de Empresas Turísticas pola Universidade de Santiago de Compostela. Nos últimos anos traballei como Técnico de dinamización turística e como docente de certificados de profesionalidade na área de turismo.
Obradoiro telemático a través de Zoom.

Iniciamos unha serie de catro obradoiros informativos sobre temas de máxima actualidade, todos teñen en común a tecnoloxía pola cal é posible que existan, a blockchain.
No primeiro destes obradoiros veremos en que consiste a tecnoloxía blockchain e como grazas a ela estamos ante o que se chama o internet do valor; unha forma de transmitir valor a través da rede.
No segundo obradoiro abordaremos o tema das criptomonedas, por que xorden e que podemos facer con elas, minado, trading, etc...
No terceiro desta serie de obradoiros falaremos da identidade dixital, en concreto do proxecto de identidade dixital da unión europea e como afecta isto directamente á xestión dos nosos datos. Falaremos tamén dos NFT, tentaremos achegar algo de luz sobre este tema, que son e para que serven.
Por último, no cuarto obradoiro abordaremos o tema do Metaverso, como intuímos que será, para que vai servir, estado actual de desenvolvemento e ademais visitaremos algún destes metaversos.

Índice:

1 Que motiva a creación de criptomonedas.
2 Bitcoin.
3 Outras criptomonedas, Ether, rede Ethereum.
4 Minado de criptos, pool de minería.
5 Comprar e vender criptos, Coinbase, Binance.
6 Situación actual.

O obradoiro será impartido por Manuel Freire, Experto Universitario en Robótica, Programación e Impresión 3D con máis de 4 anos de experiencia impartindo talleres de formación.
Obradoiro telemático a través de Zoom

En numerosas ocasións os emprendedores e empresas consolidadas lánzanse a realizar accións de márketing online, sen ter un plan de márketing dixital previo: publicar calquera contido e en calquera momento en redes sociais, crear un artigo no blogue sen realizar un estudo previo da temática, facer publicidade sen un obxectivo claro… A consecuencia: o fracaso das súas campañas dixitais.

Un Plan de Márketing Dixital é esencial para que unha empresa teña éxito na contorna online. Neste taller entenderemos que é un plan de márketing dixital, para que serve e como crear o noso paso a paso cun exemplo real.

Contidos:
• Que é un Plan de Márketing Dixital
• Por que o necesito? Beneficios
• Pasos para crear o teu Plan de Márketing Dixital

Nivel: Iniciación

O obradoiro será impartido por Adrián Fernández, Licenciado en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Barcelona e cunha ampla experiencia e traxectoria profesional asesorando empresas de diversos sectores no ámbito da comunicación dixital e o márketing online.
1  2  Seguinte