Axudas e subvencións

Beneficiarios: "Autónomos
Cooperativas e Sociedades Laborais non Agrarias
Microempresas (menos de 10 empregados)
Pemes (menos de 250 empregados)
Sociedades Civís"
Entidade: Gobierno Central
Financiación: "O importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outros ingresos ou recursos, supere a contía dos custos salariais subvencionados, estando obrigado a comunicar a existencia destes ingresos ou recursos #de acordo con o disposto no artigo 10.2.
As axudas previstas nesta orde son incompatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, que cubran o mesmo custo, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, en aplicación dos artigos 191 do Regulamento 2018/1046 Financeiro da Unión e do artigo 9 do Regulamento (UE)"
Plazo: Tres meses dende o 25 de abril 2023. (25 XUL)
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Ayudas-a-pequenas-y-medianas-empresas-para-la-contratacion-de-profesionales-de-la-Transformacion-Digital-en-el-marco-de-la-Agenda-Espana-Digital-2026--118039.php

Descrición da axuda

"
Esta Convocatoria ten por finalidade a transformación dixital das pemes españolas, seleccionando os beneficiarios das axudas mediante un procedemento de concorrencia non competitiva, #de acordo con o artigo 62 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, aplicando o criterio establecido no artigo 16 das Bases Reguladoras e conforme ao disposto no apartado sexto da presente Convocatoria."

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.

« Maio 2024 »
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Non hai eventos

Lenda:

Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento