Axudas e subvencións

Beneficiarios: As axudas que se concedan no marco da presente orde van dirixidas a empresas que teñan a condición de startup cumprindo os requisitos establecidos.
a) Non xurdir dunha operación de fusión, escisión ou transformación.
b) Ter a súa sede social, domicilio social ou establecemento permanente en España.
c) O 60 % do persoal deberá ter un contrato laboral en España ou contratos mercantís no ámbito da Unión europea.
d) Non distribuír nin distribuír dividendos.
e) Non cotizar nun mercado regulado nin nun sistema multilateral de negociación.
f) Calquera outro requisito que se esixa legalmente para definir o concepto de startup ou empresa emerxente, que se incluirá nas correspondentes convocatorias.
Entidade: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Financiación: Importe máximo de 5.471,08€
Plazo: A determinar
Estado: Activa - Vixente
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Ayudas-a-traves-del-Programa-de-Capacidades-Emprendedoras-para-el-impulso-del-Programa-de-Aceleracion-de-Startups--115875.php

Descrición da axuda

A presente orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e o procedemento de xestión da concesión de axudas en especie, dirixidas a impulsar o crecemento e desenvolvemento de startups, conforme ás tipoloxías de actuación que se describen no artigo 6, no marco do Programa de Aceleración de Startups, en réxime de concorrencia non competitiva, #de acordo con o establecido no artigo 62 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.