Axudas e subvencións

Beneficiarios: Persoas físicas ou xurídicas, españolas ou que, aínda non séndoo, teñan a condición de residentes.
Entidade: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica
Financiación: Los incentivos rexionais que poderán concederse non poderán exceder as seguintes porcentaxes máximas sobre o investimento aprobado:

a) Desde o 1 de xullo de 2014 ata o 31 de decembro de 2017, do 15 por cento para grandes empresas, do 25 por cento para medianas empresas e do 35 por cento para pequenas empresas.

b) Desde o 1 de xaneiro de 2018 ata o 31 de decembro de 2020, do 10 por cento para grandes empresas, do 20 por cento para medianas empresas e do 30 por cento para pequenas empresas.

No caso de proxectos cun investimento aprobado superior a 50 millóns de euros devanditos porcentaxes máximas fixaranse conforme ao establecido para os grandes proxectos de investimento nas Directrices sobre as axudas estatais de finalidade rexional para 2014-2020.
Plazo: Prazo aberto ata a derrogación expresa da axuda
Estado: Finalizada
Web: http://www.igape.es/es/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP016

Descrición da axuda

Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de corrixir os desequilibrios territoriais existentes.

Requisitos

a) Ser viables técnica, económica e financeiramente
b) Dispoñer dun nivel de autofinanciamiento non inferior ao que se especifique nos Reais Decretos de delimitación e en calquera caso igual ou superior ao 25%. Ademais a empresa que promova o proxecto deberá contar cun nivel de fondos propios que será fixado na resolución individual de concesión de acordo cos criterios que fixe respecto diso o Consello Reitor de Incentivos Rexionais.
c) O investimento só poderán iniciarse despois da presentación da solicitude de incentivos rexionais.
Por inicio dos investimentos, enténdese ou ben o inicio dos traballos de construción no investimento , ou ben o primeiro compromiso en firme para o pedido de equipos ou outro compromiso que faga o investimento irreversible, se esta data é anterior. A compra de terreos e e os traballos preparatorios como obtención de permisos e a realización de estudos previos de viabilidade non se consideran o inicio dos traballos

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.

« Maio 2024 »
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Non hai eventos

Lenda:

Evento Aberto
Evento Pechado/Cancelado
Inscrito a este evento