Axudas e subvencións

Beneficiarios: "Autónomos
Cooperativas e Sociedades Laborais non Agrarias
Gandeiros e titulares de Explotacións Gandeiras
Organizacións e Cooperativas Agrarias"
Entidade: Consellería del Medio Rural
Plazo: Ata o 15 de maio de 2021.
Estado: Finalizada
Web: https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Pagos-directos-a-la-agricultura-y-a-la-ganaderia-y-de-las-ayudas-al-desarrollo-rural-sujetas-al-Sistema-integrado-de-gestion-y-control--104196.php

Descrición da axuda

Esta orde ten por obxecto regular e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2021 os pagos directos á agricultura e á gandería, así como as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.