Axudas e subvencións

Beneficiarios: Poderán solicitar estes préstamos os autónomos, as entidades públicas e privadas (empresas, fundacións, ONG' s, Administración Pública), que realicen investimentos produtivos en España e/ou necesiten cubrir as súas necesidades de liquidez con independencia do seu domicilio social ou fiscal e de se a maior parte do seu capital é español ou estranxeiro.
Tamén poderán solicitar financiamento a través desta Liña os particulares, as comunidades de propietarios e as agrupacións de comunidades de propietarios para rehabilitar vivendas e edificios ou reforma dos seus elementos comúns.
Entidade: ICO (Instituto de crédito Oficial)
Financiación: Cando o destino sexa Investimento poderá pedirse baixo a modalidade de préstamo ou de leasing e cando sexa Liquidez solicitarase baixo a modalidade de préstamo ou de liña de crédito.
Plazo: 21/12/2018
Estado: Finalizada
Web: http://www.ico.es/documents/19/1436215/Empresas+y+Emprendedores+2018/6f358242-f189-47d9-9e0f-1c1f2e6b227b

Descrición da axuda

O financiamento poderá destinarse a resolver necesidades de circulante ou a investimentos produtivos dentro do territorio nacional.

Aviso legal

  • A Deputación de Pontevedra non se responsabiliza das omisións, imprecisións ou erros que se puidesen producir nos datos ou documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan orixinarse pola súa utilización.
  • A información ofrecida por este medio faise únicamente a título informativo, e a Deputación de Pontevedra resérvase o dereito de suspender a súa difusión total ou parcialmente e de modifica-la estructura e contidos deste sitio sen previo aviso.
  • A Deputación de Pontevedra facilita a consulta libre e gratuita desta información, permitindo a copia e distribución de páxinas sempre que a fonte sexa citada, non se manipulen nin alteren os contidos e non se utilicen directamente con fins comerciais.