Actualidade

« Atrás

Linux, unha alternativa en uso.

Data:  luns, 17 de xullo de 2017

Tras 26 anos de presenza no mundo da informática, Linux é un sistema operativo maduro, seguro e amplamente utilizado. Xa é moi difícil atopar algunha situación da nosa contorna cotiá na que non entremos en contacto con este sistema operativo: electrodomésticos, consolas de lecer, móbiles, coches, portátiles, computadores de sobremesa, internet...
 
Podemos afirmar que se fixo un oco na vida de todos e cada un de nós. Moitas veces non somos conscientes diso pero acaparou o mercado.
 
Quizais o seu maior éxito reside na súa característica fundamental: O usuario debe ter liberdade para descargar, executar, copiar, distribuír, estudar, compartir, cambiar e mellorar o seu software para calquera propósito, sen ter que pagar dereitos de licenza. Iso permite que calquera poida mellorar o programa e compartir esas melloras, de modo que toda a comunidade benefíciese.
Este impulso comunitario ha levado a este sistema operativo a converterse nun estándar para a industria, unha necesidade na internet e agora tamén, nunha clara alternativa a outros sistemas operativos de computadores de sobremesa.
 
A día de hoxe atopamos distribucións como "Trisquel", orientada a usuarios domésticos, pequenas empresas e centros educativos. O proxecto naceu en 2004 co patrocinio da Universidade de Vigo, e contenta tanto a contornas educativas, debido ás súas orixes na universidade, como a empresarios de pequenos negocios. 
 
Inclúe unha selección de software de xestión empresarial, incluíndo Abanq, OpenbravoPOS, e GNUCash, entre outros. Está principalmente orientado ao mercado español -xa que algúns destes programas foron deseñados para o marco legal e fiscal español-, pero a maioría de aplicacións poden ser usadas en todo o mundo. A colección de aplicacións complétase con ferramentas de uso xeral, incluíndo unha devasa en modo gráfico, un sistema de copias de seguridade automático, un cliente de Bitcoin preinstalado, etc.
Todo iso desenvolvido cunha filosofía aberta e desde o propio deseño inicial, sempre insistindo en aspectos como a seguridade e privacidade, cun esforzo que empeza a dar os seus froitos. Non hai casos reportados de "criptovirus", que afecten a sistemas Linux, encriptando toda a información dos usuarios para posteriormente pedir un rescate para recuperala.
 
Certamente existen aínda cuestións insalvables: drivers de hardware que non teñen a súa versión Linux, e, máis notablemente, programas desenvolvidos para outros sistemas operativos que non teñen a súa versión Linux. 
 
Se o noso negocio depende do uso dalgún destes programas, expor a utilización de Linux como Sistema Operativo, ten pouco sentido. Con todo os casos nos que é así son moi poucos, e en moitos outros a posibilidade de instalar un sistema operativo gratuíto, legal, seguro e con múltiples oportunidades a nivel de software empresarial, non debería descartarse sen analizar os seus proles e os seus contras. 
 
O Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) informou o pasado mes de abril da detección dunha campaña de correos fraudulentos que suplantaban á Axencia Tributaria e cuxo obxectivo era infectar os equipos das vítimas con estes programas maliciosos, e impedir o acceso aos seus arquivos sen previo pago. O correo detectado levaba como asunto: "Erros na súa Declaración de Renda", e informaba o usuario de que se detectaron " irregularidades" na súa declaración. Aconsellaba abrir un ficheiro adxunto onde  se atopaba unha suposta factura para "abonar a diferenza" resultado das presuntas irregularidades na súa declaración. 
 
Por suposto, debemos ser precavidos e non caer nestes perigos. Con todo, aínda que en ocasións como esta son bastante claros, é difícil evitar sempre todos os riscos. Así que quizais mereza a pena que reflexionemos por un momento: cun sistema operativo Linux isto non nos pasaría.
 

Fonte:  SmartPeme